DieselfyllingTil forsiden


Småbåtbrygga


På bakgrunn av en artikkel I Båtmagasinet nr 11/2013 side 48, tok Småbåtlaget kontakt med leverandøren av diesel over Småbåtlagets pumpe. 

Det fremkom at dieselanlegget her har den beste dieselkvaliteten som selges på det norske markedet.  Denne dieselen er ikke tilsatt noe «biodiesel» (f.eks. rapsolje).  
M.a.o. ren autodiesel kun tilsatt fargestoff.  Denne dieselkvaliteten selges også på enkelte bensinstasjoner med egne pumper for avgiftsfri diesel.

Med en dieselpris som ikke har vært endret på lange tider vil det dermed være gunstig å kjøpe diesel på Småbåtbrygga.

Kortautomaten er plassert ytterst på Småbåtbryggas pir A (betongpiren).  Slangen skal være så lang at man skal slippe å snu båten for de som har flere påfyllinger.


Sist oppdatert 04.12.13